Конвенционални газови уредби

Конвенционалната газова уредба, е уредба първо поколение. Тя намира широко приложение в автомобили с карбуратор,  моноинжекцион или с  по-стари модели инжекцион. Горивото се подава посредством смесителна плочка.Поради не до толкова прецизното смесообразуване спрямо ГИ са възможни различни колебания в работата на ДВГ, вътрешни детонации при проблем в запалителната уредба. Въпреки възможните проблеми, практиката показва че при редовна смяна на въздушен филтър, запалителни кабели, свещи и прецизна настройка на газ анализатор може да се постигне безпроблемна работа на системата. Добър, евтин и надежден вариант за икономично придвижване.