Предимства

Предимства на LPG

Предимства на използването на L.P.G. като автомобилно гориво

L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) e гориво с основни компоненти пропан и бутан, което при нормални температура и налягане е в газообразно състояние, а при повишено налягане – в течно състояние.

Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя. L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на свещите се увеличава значително. Високото октаново число на L.P.G. (103 – 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации.

Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата. L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват (2 – 5%) и динамичните свойства на двигателя. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3 – 5° , с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила. Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.

Недостатъци:

Монтирането на допълнителен резервоар за гориво намалява обема на багажника и увеличава масата на автомобила. Намалява се мощността на двигателя с 5 – 7 % и динамичните качества на автомобила. Зареждането с гориво отнема повече време.