Гаранция

 1. Автомобилната газова уредбна притежава гаранция срещу всякакви фабрични дефекти, които са се появили по време на експлоатацията в рамките на посочения гаранционен срок.

2. Срокът за отстраняване на възникналата гаранционна повреда е 3 работни дни от датата на предявяването й.

3. Гаранцията важи само ако всички настройки, ремонти и подмяна на модули се извършва в сервиза и извършил монтажа или от оторизирани от фирмата специалисти

4. Гаранцията е валидна само при предоставянето на четливо и правилно (без задраскавания и поправки) попълнена гаранционна карта

5. За да се гарантира безопасната експлоатация и оптимален разход на газ на автомобилната газова уредба е необходимо автомобилът да премине преглед на същата между 500 и 1000 км. пробег от монтажа, но не по-късно от 45 от поставянето й. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПРЕГЛЕДА СЕ ЗАПЛАЩА ОТ КЛИЕНТА!!!